1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA DUYURUSU

FAKÜLTEMİZDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER 4 EKİM 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURABİLİR.

BAŞVURU DİLEKÇESİ

  Kısmi Zmanlı Öğrenci Olarak Çalışmak İçin Başvuru Şartları
  a) Normal Eğitim-Öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak.
  b) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
  c) Disiplin cezası almamış olmak.
  d)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim
  kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
  e) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.