1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

2016-2017 YAZ STAJI DUYURUSU

2016-2017 eğitim öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimiz için gerekli staj başvuru belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

Staj Formlarının çıktısı alınıp doldurularak en geç 3 Ocak 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Birimine teslimi gerekmektedir. İmzatılan formlar tekrar öğrencilere verilecektir. Aşağıdaki üst yazıyla birlikte imzalatılan form öğrenciler tarafından hastanelere teslim edilecektir. Formlarını onaylatanlar bahar dönemi başında onaylı staj formlarını Fakültemize teslim edeceklerdir.

Staj Başlama tarihi en erken 29 Mayıs 2017 

Haziran ayı içerisindeki staj başlama tarihleri 12 Haziran 2017, 28 Haziran 2017

Staj Bitiş tarihi en geç 29 Ağustos 2017

Hemşirelik Bölümü öğrencileri stajlarını kamu hastanelerinde (Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri) yapabilirler. Staj yapılacak hastane en az 100 yataklı olmalıdır. Özel Hastanelerde stajlar kabul edilmemektedir.

Staj Formları her öğrenci tarafından çıktısı alınarak teslim edilecektir. Öğrenci İşleri Biriminde staj formu veya üst yazı çıktısı verilmeyecektir.

 

Beslenme ve Diyetetik Yaz Stajı Formu

Beslenme ve Diyetetik Üst Yazı

Hemşirelik Yaz Stajı Formu

Hemşirelik Üst Yazı

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde sadece 3.Sınıf öğrencileri yaz stajı yapacaklardır.

Hemşirelik Bölümünde

1. Sınıflar Hemşirelik Esasları

2.Sınıflar İç Hastalıkları Hemşireliği - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

3.Sınıflar Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

derslerinin yaz stajını yapacaklardır.