1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve soyal yardım sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulayabilen, sağlık-sosyal yardım kurumlarının hizmet alanında yürütülecek araştırmalar yapabilen sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yaparak bu alandaki bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunabilen uluslararası nitelikte sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Sosyal Hizmet