1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği