1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Hemşirelik bölümü programının amacı mezunlarına, hemşireliğin felsefesini ve sağlık bakımı sistemi içinde hemşirenin rolünü kavrayarak, ülke gereksinimleri ve çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme, bozulduğu durumlarda bakım gereksinimlerini karşılayacak bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmaktır. Hemşirelik bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans programıdır. Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne Yüksek Öğretim Kurulunun yaptığı sınav ile öğrenci alınmaktadır. Vizyonumuz dünya standartlarına uygun hemşire yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır. Misyonumuz bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme, sağlığın bozulduğu durumlarda tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin sunumunda bakım, eğitim, araştırma, danışmanlık, savunuculuk ve liderlik rollerini en üst düzeyde gerçekleştiren profesyonel hemşirelerin yetişmesini sağlamak, temel hemşirelik eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Hemşirelik