1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürütmektir.

Beslenme ve Diyetetik son derece geniş bir kapsam ve yeni istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlıkta özel sektörde ve kamu kurumlarında bu program tarafından yetiştirilecek insangücüne gereksinim duyulmaktadır. Diyetisyen, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Mezunlar akademisyenliğin yanısıra; yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, anaçocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır;

  1. Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.)
  2. Toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.)
  3. Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Anaçocuk sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezi, çocuk ve yaşlı bakımevleri, spor okulları, vb.)
  4. Besin sanayi
  5. Araştırma kurumları
  6. Eğitim kurumları

Beslenme ve Diyetetik